Startsida

Min hemsida kapsejsade och byggs nu sakta upp igen.. Några av mina foton går att beskåda och beställa.

Jag har fotograferat små objekt i natur och snö på Oaxen. De visades 2022 under sommarens skulpturutställning i öns Kalkugn. Mycket välbesökt. Bilderna visas under en flik på min hemsida. De går att beställa i vissa storlekar och olika material.
Jag har också gjort en del ”Ralf Nykvistepigonier”.

Vi genomförde en föreställning, TRÖSTENS ÅR, med utgångspunkt från den flyktingvåg vi såg 2015 men en historia som sträcker sig långt in i framtiden. Det var en läst text i samklang med Botvid Aquilon som improviserade på sin flygel Oaxen bygdegård den 29 januari. Ett spännande experiment som blev mycket uppskattat. Går att beställa till din bygdegård eller teaterförening.

Iran. Kvinna. Liv, Frihet!